You are here:
Športno psihološko svetovanje

Športna psihologija

“Ovire te ne smejo zaustaviti. Če naletiš na zid, se ne obračaj in ne obupaj. Ugotovi, kako ga preplezati, iti skozi ali najti način, kako ga obiti.”

Michael Jordan

Poleg telesne, tehnične in taktične priprave, ki so ključne za doseganje dobrih rezultatov, je tu še psihološka priprava, ki športniku pomaga naučeno znanje prenesti v tekmovalno situacijo. Glede na to, da so razlike med najboljšimi iz leta v leto manjše, predstavlja ravno psihološka priprava nepogrešljiv element v celostni pripravi športnika. Z njeno pomočjo  pomagam športnikom razvijati in izboljševati ključne psihološke lastnosti, kar jim omogoča vrhunsko funkcioniranje tudi v najbolj stresnih tekmovalnih situacijah.

V okviru športno psihološkega svetovanja svetujem in izobražujem na področju predtekmovalnih stanj, motivacije, koncentracije, dviga samozavesti, samokontrole, treme in vseh drugih psiholoških lastnosti in stanj, ki vplivajo na izboljšanje tekmovalne uspešnosti. Prav tako pa se v zaupnem in varnem okolju pogosto dotikamo različnih drugih življenjskih tem oz. težav (pomembne življenjske odločitve, motnje hranjenja, depresija, anksioznost, izgorelost oz. pretreniranost, rehabilitacija po športnih poškodbah, težave v medosebnih odnosih, usklajevanje športa in šolanja/poklica/zasebnega življenja, konec kariere, …). Svetovanje je namenjeno športnikom z akutnimi problemi in tudi tistim, ki si želijo v popolnosti izkoristiti svoje potenciale. Svetujem tudi trenerjem, saj le-ti predstavljajo ključno oporo športnikom v vsakodnevnem trenažnem procesu in v tekmovalnih situacijah.