You are here:
Čuječnost - mindfulness

Čuječnost - mindfulness

“Življenje je zaporedje trenutkov. Resnično živiš, če doživiš vsakega posebej.”

C. Kent

Sedanjost nosi posebno moč in je edini čas, v katerem je mogoče življenje in ki ga imamo na razpolago. Je edini čas, v katerem imamo možnost zaznavati (slišimo, vidimo, občutimo, okušamo, vonjamo), doživljati, delovati, se spreminjati in učiti. In vendar je tok naših misli večino časa osredotočen na preteklost ali prihodnost. S pomočjo čuječnosti vas spodbujam k zavedanju lastnega doživljanja “TUKAJ in ZDAJ” s sprejemanjem, potrpežljivostjo, odprtostjo in radovednostjo.

Čuječnost je način, kako lahko sami poskrbite zase, posredno pa prispevate s tem k dobrobiti drugih. Ob rednem in predanem izvajanju prakse čuječnosti se bodo mobilizirale in izgrajevale vaše notranje moči za osebnostno rast, samozdravljenje in samoobnavljanje organizma.